هاست لینوکس

هاست لینوکس 3
150,000سالانه
 • 2000 مگا بایت فضا
 • پهناي باند نامحدود
 • بینهایت پارک دامنه
 • بینهایت حساب ایمیل و FTP
 • بينهايت ديتابيس
هاست لینوکس 2
100,000سالانه
 • 1000 مگا بایت فضا
 • پهناي باند نامحدود
 • بینهایت پارک دامنه
 • بینهایت حساب ایمیل و FTP
 • بينهايت ديتابيس
هاست لینوکس ۱
50,000سالانه
 • 500 مگا بایت فضا
 • پهناي باند نامحدود
 • بینهایت پارک دامنه
 • بینهایت حساب ایمیل و FTP
 • بينهايت ديتابيس